30.11.03

UN AUGMENT ABUSIU D’IMPOSTOS SENSE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Casa de la Vila

En el Ple del mes d’octubre s’han aprovat les Ordenances Fiscals per a l’any que ve. El grup socialista ha manifestat el seu desacord en els increments que s’han fet molt per sobre de l’increment de l’IPC català: Pujades del 6’63 % per l’Impost de Bens Inmobles i del 99’64 % per un bon nombre de comerços i indústries, de l’11 % pel de Vehicles, del 12 % per les escombreries, del 9 i el 19 % pel Mercat municipal, i d’altres.

Aquesta pujada de la pressió fiscal sobre els molinencs s’ha fonamentat, des de l’equip de govern municipal, ERC, IiE i CiU, com una conseqüència ineludible del dèficit que es preveu per a aquest any 2003. Un dèficit que erròniament primer se’ns va dir que estava per sobre de 1.200.000 € (200 milions de pessetes), i que després de diferents versions ha quedat en 524.120 € (87 milions de pts), del que encara cal restar la retallada de despeses per valor de 39 milions feta en el mateix Ple.

La situació econòmica, per tant, no justifica de cap manera un increment tan abusiu. Sobre tot si es té en compte que, diguin el que diguin, els ingressos de l’any 2003, segons les previsions, hauran estat més dels inicialment previstos i, en canvi, les despeses han estat molt més elevades de les que s’havia previst.

No sabem en què s’han fet aquestes despeses no previstes en el Pressupost perquè una vegada darrera l’altra se’ns ha negat el detall de l’estat de les partides de despeses una per una, cosa que ens fa sospitar que hi ha quelcom que cal amagar. Cal tenir present que aquesta ocultació de dades no se’ns fa només a nosaltres, al grup municipal socialista, sinó a tots els ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei i molt especialment a aquells quin vot representem.

Si l’anterior alcalde, Sr. Ivan Arcas, i l’anterior responsable de personal i de via pública (partides en les que sembla ser que s’han fet despeses no permeses en el pressupost), volen fer pagar als ciutadans tot allò que han gastat de més en campanya electoral, nosaltres no podem sinó oposar-nos-hi amb fermesa.

Però, a banda d’això, el que és més important, és que l’actual equip de govern ha aprovat aquestes Ordenances Fiscals amb aquestes apujades sense explicar en què vol invertir els diners que recaptaran de més i, el que és molt més greu, sense obrir un procés de participació ciutadana, amb els representants de les entitats veïnals, de les associatives i de la ciutadania en general sobre la pressió fiscal que està disposada a aguantar Molins de Rei i a canvi de quines millores en el municipi i en la qualitat dels serveis municipals.

Aquest govern, d’alcaldia repartida, ens van dir que el constituïen per a fomentar la participació. Ara per ara, de participació res. Tot són fets consumats: l’increment fiscal, sense justificació i sense cercar el consens; s’anuncia que es tanca un carrer sense haver fet la consulta als veïns i afectats i al final cal retrocedir; es pretenia portar el projecte del nou Mercat Municipal sense haver-se presentat als paradistes... Si això és participació, caldrà que s’ho facin mirar!.

Carme Figueras Siñol. Portaveu del grup municipal socialista.
Article Casa de la Vila Novembre 2003.