29.6.05

L’HOSPITAL DEL BAIX LLOBREGAT. EL PRIMER QUE CONSTRUEIX EL NOU GOVERN DE LA GENERALITAT. Casa de la Vila

El passat diumenge dia 12 de juny la consellera de Salut, Marina Geli, va posar la primera pedra del que ha de ser el Nou Hospital del Baix Llobregat als terrenys de la Fontsanta de Sant Joan Despí. Aquest equipament serà l’hospital comarcal de referència, juntament amb d’altres poblacions del sector, per als molinencs i molinenques. Les obres de construcció i l’equipament es preveu que finalitzin el darrer semestre de l’any 2007, de manera que a principis del 2008 puguem disposar d’aquest servei hospitalari tants i tants anys reivindicat. Es tracta d’una inversió de 55 milions d’euros.

Aquest és el primer hospital que construeix el Govern catalanista i d’esquerres de la Generalitat i el fet que sigui al Baix Llobregat no és un fet casual, sinó que és una actuació que indica la voluntat clara i decidida d’aquest Govern per tal de corregir els dèficits històrics de la comarca en matèria de salut.

En els anys dels darrers governs de la Generalitat de CiU la manca d’inversió del Departament de Salut en els equipaments sanitaris al Baix Llobregat ens van portar fins a una situació molt crítica, que va ser heretada pel nou Govern. Tan és així, que les dades de les llistes d’espera per operacions quirúrgiques, per visites d’especialistes i per proves de diagnòstic del Baix Llobregat han estat les més altes de Catalunya durant molts anys (coincidint, només en alguns casos, amb les de la ciutat de Barcelona igualment molt altes). Els centres d’atenció primària de la comarca han estat els que tocaven més pacients per metge. Quan la ràtio recomanada està entre els 1600 i 1800 pacients per professional, en funció del nivell d’envelliment, a la comarca varem arribar a tenir molts metges o metgesses amb més de 3000 persones.

Conscients d’aquesta situació, el nou Govern de la Generalitat es va posar com a deure prioritari corregir aquestes diferències històriques del Baix Llobregat. En el segon semestre del 2004 ja va tenir elaborat, consensuat amb els municipis i en funcionament, el Pla Sanitari del Baix Llobregat (el primer que ha fet a Catalunya). Aquest Pla preveia una primera actuació de xoc (2004 i 2005) per dotar l’atenció primària de més metges/ses i pediatres (a Molins de Rei s’ha ampliat la plantilla en els dos casos) i per reduir les llistes d’espera. El Pla, però, és molt més ambiciós i en determina les actuacions a tota la comarca per tal de posar-la en el nivell de qualitat en l’atenció sanitària que li correspon.

A més de la construcció del nou Hospital del Baix Llobregat, se’n farà un de nou a Sant Boi que tindrà també un servei potent materno-infantil gestionat per l’Hospital de Sant Joan de Deu d’Esplugues, l’Institut Català de la Salut està ampliant l’Hospital de Viladecans i, finalment pel que fa a aquest nivell hospitalari, es farà la remodelació i ampliació de l’Hospital de Martorell. Aquestes millores aniran complementades per la forta inversió –al voltant de 100 milions d’euros- que s’està fent i està previst de fer a l’Hospital de Bellvitge, que és l’hospital d’alta tecnologia que ens pertoca.

Totes aquestes millores, quan estiguin en funcionament, tindran una forta repercussió sobre els molinencs i molinenques, ja que tindrem un hospital de referència a Sant Joan Despí, amb 250 llits d’hospitalització, amb 12 unitats de cures intensives, amb 8 quiròfans i amb les més modernes tecnologies de diagnòstic i d’intervenció. Això comportarà també la integració dels especialistes a l’àmbit hospitalari (que no vol dir que en molts casos no puguin visitar al centre d’atenció primària) i de les proves diagnòstiques que ara ens comporten moltes hores i viatges.

Amb els nous hospitals construïts i els actuals remodelats i amb els nous centres d’atenció primària i d’alta resolució previstos, i amb l’increment dels recursos humans i tecnològics que preveu el Pla Sanitari del Baix Llobregat, d’aquí a uns anys, podrem dir que el Baix Llobregat – i Molins de Rei - està en el lloc que li pertoca pel que a l’atenció de la salut dels seus ciutadans i ciutadanes.

Carme Figueras i Siñol
Portaveu del grup municipal socialista a l’Ajuntament de Molins de Rei.

Article Casa de la Vila juny 2005.