30.4.05

L'EDUCACIÓ HAURIA DE SER UNA PRIORITAT DE L'AJUNTAMENT. Casa de la Vila

Són masses les veus de la comunitat educativa (mares i pares i claustres de professors) que es lamenten de la manca d’atenció i d’actuació del nostre Ajuntament pel que fa a les millores, ampliacions i reformes pendents que tenen les nostres escoles públiques i instituts. Sembla mentida que l’educació no sigui una prioritat de l’Ajuntament quan tenim unes escoles i instituts reconeguts arreu per gaudir d’un bon nivell educatiu. Pel que fa a donar resposta al creixement de la població, la sensació segueix sent d’improvisació i de manca de consens amb els agents educatius. Tot apunta que l’Ajuntament segueix improvisant a darrera hora per a cobrir les necessitats d’escolarització.

Tampoc pel que fa a les llars d’infants es planifica amb antelació, sinó que s’ha anat, i se segueix anant, a remolc del creixement de població entre 0 i 3 anys sense arribar a cobrir ni de bon tros les necessitats.

Els socialistes portàvem en el nostre programa electoral la creació d’una tercera llar d’infants municipal a un dels mòduls de l’edifici de l’antiga escola Ferran Agulló. El tema és de prioritat màxima, atesa la necessitat que la societat moderna manifesta en relació a les possibilitats laborals dels pares i mares amb criatures petites. Per aquesta demanda s’han d’oferir places públiques i places privades.

En aquests moments a Molins de Rei tenim 127 places públiques (Rodó i Molí) i 153 de privades. En el mapa previst per la Generalitat, en funció dels infants que hi ha empadronats, avui en dia ens tocaria tenir-ne 187 de públiques i 349 de privades per donar resposta a la demanda estimada.

Si bé és cert que també en falten moltes de privades, també ho és que, hores d’ara, encara ens falten 60 places per cobrir la quota que ens pertoca de places de llars d’infants directament públiques. Doncs bé, ¿quin moment millor que ara, en què disposem no ja d’un terreny municipal, sinó d’un edifici municipal, per fer-hi la resta de places públiques que ens pertoca?. Contràriament al nostre parer, l’actual govern municipal ha preferit llogar el mòdul lliure de l’antic Ferran Agulló a un privat, tot convocant un concurs per tal que una empresa privada pugui tenir-hi una llar d’infants.

Per a més inri, cal tenir en compte la possibilitat que qui es presenti al concurs i, amb tot el seu dret, el guanyi, sigui una llar d’infants ja existent a la vila per tal de tancar la que ara té i fer-ne una de més gran als locals que surten a concurs per llogar. En aquest cas, l’increment de places que tindrem pel proper curs únicament serà el resultant de la resta de les places ja existents fins a les 61 places que ha de tenir la nova llar. Únicament disset o divuit places noves per al proper curs, quan a l’inici del curs actual ja va quedar una llista d’espera de 95 infants un cop adjudicades les places de les llars d’infants municipals del Rodó i del Molí.


Carme Figueras i Siñol
Portaveu del grup municipal socialista

Casa de la Vila. Abril 2005