4.11.09

La visibilitat dels drets d’infants i adolescents


El grau de cohesió d’una societat, la seva modernitat i la seva equitat es pot mesurar clarament en com es preocupa dels seus infants. Perquè del que es tracte és d’entendre els infants i adolescents com a veritables actors socials, com a individus que són capaços d’expressar les seves opinions, que poden estar preparats per actuar i influir en el seu entorn si se’ls facilita la participació, donat que són subjectes de drets i llibertats, capaços de generar respostes pròpies i noves que poden enriquir la societat.

El Parlament està tramitant el projecte de llei dels drets i oportunitats de la infància, una llei que ens ha de servir per fer visibles els infants i els adolescents en les polítiques públiques. Ens cal incorporar en l’agenda política de manera prioritària la defensa dels drets dels infants i fer pedagogia sobre aquesta necessitat. De la mateixa manera que ja tenim incorporada la visió de gènere hem d’incorporar la dels infants en tots els àmbits: social, cultural, educatiu, polític i econòmic.


La llei serà la de tota la infància, de l’atenció que cal prestar-los per a garantir els seus drets i, també, del que cal fer quan aquests drets es veuen vulnerats perquè viuen en un context de manca de condicions i estímuls per a un desenvolupament adequat i per a la seva socialització. També, i no menys important, de les situacions en les que s’ha d’actuar per a prevenir i protegir davant de situacions de risc, maltractaments, mancances d’atenció, etc, en les que s’ha d’actuar amb mecanismes de protecció i de tutela.


Article meu publicat a "El Triangle" el 3 de novembre de 2009