21.7.05

EL DRET ALS SERVEIS SOCIALS. Article publicat a El Far

A Catalunya estem davant del repte d’introduir importants canvis a l’àmbit dels serveis socials. Es tracta de canvis de concepte i de canvis de fons. D’una nova concepció dels serveis socials com a dret universal i no només assistencial amb la construcció de l’anomenada “quarta pota de l’Estat del Benestar”, de manera que els serveis socials esdevinguin un nou SISTEMA a l’igual que ho són la salut, l’educació i el sistema de pensions.

Cal conscienciar la ciutadania sobre la conveniència de la protecció de les persones grans amb problemes de dependència i de la importància del seu finançament (potser fins i tot la conveniència de pagar més impostos en el futur per a poder tenir molts més serveis, com es fa a molts països europeus). A Catalunya hi ha aproximadament 300.000 persones en situació de dependència.

El Govern de la Generalitat està preparant una nova Llei de serveis socials i ha establert el procediment per a la creació de l’Agència Catalana de la Dependència, un organisme que se centrarà en l’atenció individualitzada i en la prestació de serveis a domicili. Els destinataris d’aquests serveis seran les persones grans amb problemes per a portar una vida autònoma i les persones amb discapacitats. Es tracta de donar-los una atenció coordinada de suport per a la realització de les tasques de la vida diària i d’atenció a la salut. El Govern de l’Estat, a la vegada, també està fent els deures i, a finals d’aquest any, tindrem la Llei de la promoció de l’autonomia personal que aportarà recursos per a aquesta finalitat.

Carme Figueras i Siñol
Diputada del PSC al Parlament de Catalunya


Article El Far
21-juliol-2005