22.12.04

L’Ajuntament encara no ha fet cap acord de cessió de cap terreny: ni el de La Granja ni el de l’antic escorxador. Casa de la Vila

El solar de l’antic escorxador encara no està cedit, només hi ha signat un conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge en que l’Ajuntament es compromet a fer la cessió del solar de l’escorxador. Un acord de Ple el pot canviar un altre acord de Ple. L’Ajuntament encara ha de fer tots els tràmits per a la cessió del solar: urbanístics (canvi de qualificació urbanística), tramitació de la cessió de patrimoni, acord de Ple de la cessió, etc.

No hi ha cap impediment per pactar la modificació del conveni per a la construcció de pisos de lloguer per a gent gran en un altre solar de propietat municipal (com ara el de la cantonada C/ Molí-Av de Caldes, al costat de la Plaça de la Llibertat). Estem plenament d’acord en que Molins de Rei necessita pisos de lloguer assequible per a gent gran i també per a gent jove, però creiem que el solar de l’escorxador no és el més adequat. Aquest solar, per ser tan cèntric, és el més adequat per al nou ambulatori.

Tampoc hi ha cap acord signat ni cap acord de Ple de cessió del solar de La Granja per a la construcció del nou CAP

La proposta que nosaltres fem és la que més afavoreix el conjunt de la població de Molins de Rei: el nou ambulatori al bell mig de la vila (al solar de l’antic escorxador), equipaments esportius al solar del final de La Granja (no hi ha cap altra solar disponible a la vila de superfície suficient per a usos esportius) i pisos de lloguer assequible per a gent gran i també pisos per a gent jove (al solar de l’avinguda de Caldes cantonada c/ Molí). Estem convençuts que és una proposta molt millor que el que pretén fer l’equip de govern posant el nou ambulatori al final del tot del barri de La Granja.

En la sessió del Ple municipal de finals de novembre en que es va debatre aquesta proposta del grup socialista, davant la negativa del govern municipal de rectificar, varem demanar que sigui els poble de Molins de Rei qui decideixi a on vol el nou ambulatori, proposant que es celebri un referèndum o consulta popular al conjunt de la ciutadania. Sense pensar-s’ho gens, els grups que formen el govern municipal s’hi van negar. Com pot ser que s’omplin tan la boca parlant de participació i es negui la possibilitat de decidir a vilatans i vilatanes a on es vol un equipament tan important per a la gent gran i per a tots plegats?. És que només es pot participar en temes de poca trascendència?

Un centre de salut ha d’estar en el lloc més accessible possible. Hem hagut d’anar a l’ambulatori a la part alta del poble més de vint anys, si s’acabés fent al final de La Granja tornaríem a cometre el mateix error de no posar-ho en el indret més proper al conjunt de la població.

Hores d’ara hi ha ja més de 1500 persones que han signat perquè el nou CAP es faci al centre de la vila!. Fem realitat la participació ciutadana: FEM UN REFERÈNDUM PER DECIDIR A ON VOLEM ELS MOLINENCS I MOLINENQUES EL NOU AMBULATORI!

Carme Figueras i Siñol
Portaveu del grup municipal socialista

Casa de la Vila. Desembre 2004

No hay comentarios: