27.11.07

Els despropòsits de Rajoy

Llegeixo amb sorpresa que Mariano Rajoy ha dit que, si guanya les eleccions, totes les dones que treballin fora de casa tindran rebaixes fiscals. Ho he mirat a diversos diaris per comprovar que no fos un error d’un periodista, però no. Sembla ser que ho va dir molt clar, a Múrcia, aquest diumenge. La prova és aquest vídeo que teniu aquí sota: Rajoy ha promès que totes les dones treballadores tindran rebaixes fiscals!


Que hi ha molta feina a fer per tal d’aconseguir la plena igualtat d’homes i dones en el terreny laboral és un fet. Tot i que en els darrers anys la taxa d’ocupació femenina ha augmentat espectacularment, encara està 10 punts per sota de la dels homes. El salari mitjà que cobren les dones només representa el 70% del salari mitjà dels homes. Les dones, a més, suporten en major mesura les càrregues familiars, dediquen quatre vegades més temps a les tasques domèstiques, a la cura dels fills i dels familiars dependents que no pas els homes. És evident, doncs, que aquesta situació de manca d’igualtat requereix de moltes mesures per part dels poders públics. I el que s’ha de fer no és donar premis de consolació per compensar que cobrem menys que els homes, sinó fer que tothom qui faci la mateixa feina, cobri el mateix.

S’han fet moltes millores -per això ham avançat una mica cap a la igualtat- i se n’estan portant a terme moltes més per part dels governs de l’Estat i de la Generalitat. Incentius a la contractació indefinida de dones, programes de formació específics per a la reinserció laboral, defensa dels drets laborals per evitar la discriminació, modificacions legals per a afavorir la maternitat i la cura dels fills sense perdre el lloc de treball i la carrera professional....

Ara bé, proposar com ha fet Rajoy, que “totes” les dones que treballin fora de casa tinguin una rebaixa fiscal, és un veritable despropòsit. Totes? Tinguin el sou que tinguin? Tinguin el patrimoni que tinguin?

Però a més d’un despropòsit, Rajoy ha fet una proposta que, al meu entendre, no és ni constitucional. Sembla mentida que el principal partit de l’oposició caigui en errors de “bulto” tan grans. L’article 14 de la Constitució diu clarament que els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaldre cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió... Com pot dir Rajoy que serà diferent el sistema impositiu per homes i per dones,i quedar-se tan ample??

Alguns diran que l’article 9.2 de la Constitució diu que correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives. Però és evident que això implica mesures que promoguin la igualtat i no pas que totes les dones tinguin un tractament fiscal i tots els homes un altre de diferent.

Definitivament, Rajoy no pot ser el President del Govern! La seva frivolitat a l’hora de fer propostes populistes diu ben poc a favor seu.