10.2.06

Article publicat al Casa de la Vila (butlletí de l'Ajuntament de Molins de Rei)


EL PLA D’EQUIPAMENTS SEGUEIX PENDENT

Portem dos anys i mig llargs de mandat municipal i Molins de Rei segueix tenint pendents masses assignatures. Gairebé totes, a excepció de la propaganda institucional i dels tímids intents de participació, que en realitat són més simulacres que no pas participació real en la presa de decisions.

Tenim pendent un debat profund - i de veritable participació - sobre el destí final d’equipaments existents com són el Palau del Requesens, l’edifici del Molí, el de la Federació Obrera i del conjunt de Ca n’Ametller. Molins de Rei té moltes necessitats pel que fa a equipaments moderns i ben dissenyats i no es pot permetre el luxe de tenir tants anys equipaments patrimonials sense aprofitar. Enumero les necessitats més urgents:

La nostra vila necessita un nou Ajuntament, modern, funcional, que substitueixi tots els serveis administratius municipals ara dispersos entre l’actual Casa de la Vila, la Federació Obrera, la planta baixa de l’edifici de sota la Biblioteca, els habitatges de la plaça del Mercat i Ca n’Ametller.

Els ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei necessiten una nova biblioteca. L’actual, tot i els esforços del personal que hi treballa i de la pròpia Diputació de Barcelona pel que fa a la incorporació a la seva Xarxa general, s’ha quedat del tot petita i insuficient per als recursos i serveis que avui en dia es donen des de les biblioteques municipals (només cal anar a les biblioteques de la majoria de ciutats del nostre entorn i comparar).

Molins de Rei necessita d’un espai per a la gent jove, dúctil i dissenyat amb la participació dels futurs usuaris. La vila necessita també d’un hotel d’entitats; sembla mentida que tenint com tenim un ventall tan ampli d’associacions i entitats els donem tan poc recolzament pel que fa als espais per a les seves activitats i reunions. Molins de Rei necessita també un nou Institut que ha de substituir l’actual Lluís de Requesens, ....

A tot aquest disseny se l’anomena Pla d’equipaments. Els socialistes, en el nostre programa electoral ens varem comprometre a tenir una proposta per al debat dins del primer any del mandat, donat que ja s’havia fet prèviament tota una feina tècnica al respecte. De la seva banda, l’actual equip de govern d’IC, ERC i CiU, en el seu Pla d’Actuació Municipal aprovat el gener del 2004, deia: “L’Ajuntament confeccionarà un Pla Integral d’Equipaments per definir les necessitats de serveis i equipaments en els àmbits, culturals, socials, esportius, administratius, associatius i formatius. Aquest Pla Integral d’Equipaments, serà elaborat tenint en consideració la viabilitat dels edificis històrics públics, i en col·laboració amb les entitats que compten amb patrimoni.”

Doncs bé, a un any i quatre mesos de finalitzar el mandat, el més calent està a l’aigüera. Això sí, s’han anat prenent decisions en relació a solars de patrimoni municipal (és a dir, patrimoni de tots) sense consens, sense participació i sense una planificació general. Això és el que ha fet l’actual equip de govern pel que fa a la ubicació del nou ambulatori, fent servir un solar de 6.500 metres per cedir-ne només 2.500 per al ambulatori i deixant-ne 4.000 amb una forma “estranya” en L que en limita considerablement els usos futurs.

Carme Figueras i Siñol
Portaveu del grup municipal del PSC

Article Casa de la Vila. Gener-febrer de 2006

No hay comentarios: