1.2.06

ENTREVISTA PUBLICADA A CANVI 16


-Més enllà de l'Estatut què creuen o pensen que hauria de marcar la política catalana aquest 2006?
Els pressupostos de la Generalitat per a aquest any donen una molt bona pista del que marcarà la política catalana aquest any: la política social, especialment destinada a la Sanitat, a l’Ensenyament i als Serveis Socials. En les eleccions de 2003 va guanyar la voluntat de canvi, i després d’un parell d’anys treballant per vèncer les inèrcies i les herències de 23 anys de govern conservador, podem dir que el 2006 serà, definitivament, l’any en què aquest canvi es farà efectiu i palpable per a la majoria de ciutadans i ciutadanes. La màxima del president de la Generalitat, Pasqual Maragall, “mestres, metges, mossos” comença a donar els seus fruits.

-Dels projectes i proposicions de llei en tràmit al Parlament, quins consideren més transcendents i urgents?
N’hi ha un bon grapat. Tot just ara, el Govern acaba d’aprovar el projecte de llei de Serveis Socials, que aviat començarà el tràmit parlamentari. Aquesta llei serà un dels vaixells-insígnia de la legislatura, junt amb d’altres com la Llei de Barris, ja que el seu contingut social deixarà clara l’orientació d’esquerres d’aquest Govern.
En aquest període de sessions que ara s´’obre, entre les primeres que aprovarem hi ha la llei que regularà la Iniciativa Legislativa Popular, que és un text decisiu pel que fa a la proximitat entre les institucions i la ciutadania. La participació en la vida política ha d’estar a l’abast de tothom qui vulgui fer aportacions. També aprovarem la llei de l’Oficina antifrau, fonamental per a la transparència dels poders públics.
Més endavant vindran lleis igualment transcendents, com la llei de l’habitatge, que encara no està en tràmit, però que s’aprovarà aquesta legislatura; la llei de reforma de l’Institut Català de la Salut, que ha de permetre una gestió més moderna i eficient de la sanitat pública; la llei que regularà la propietat horitzontal i els veïnatges; i finalment la de prestacions econòmiques i socials, que regularà els complements de pensions, els ajuts a les famílies… Són totes lleis amb un contingut social inequívoc i que considerem molt necessàries per construir una societat amb més justícia social.

-Què pensen de les propostes del PPC per potenciar el bilingüisme a Catalunya?
És un pas més en la seva estratègia de crear divisió en una societat, la catalana, que no està dividida. L’objectiu de les vuit propostes és simplement donar alguns arguments falsos perquè en alguna emissora de ràdio es puguin escandalitzar i mantenir el to pujat de les seves tertúlies. Aquí tots sabem que els nostres fills i filles surten de l’escola parlant perfectament el català i el castellà, i a més aquest govern s’ha compromès a aconseguir que surtin amb un bon nivell d’anglès, i si pot ser d’una segona llengua estrangera. No seran bilingües: seran poliglots, i aquest és un patrimoni personal absolutament envejable. També sabem que tal com estan les coses podem anar a comprar i parlar en català o castellà indistintament. El bilingüisme està garantit, no cal que el PP vingui a salvar ningú.


Carme Figueras i Siñol
Portaveu adjunta del grup parlamentari PSC-CpC

No hay comentarios: