14.2.07

CiU s'ha quedat sola defensant presentar recurs a la Llei de la dependènciaAvui el Ple del Parlament ha rebutjat la proposta de CiU d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei estatal dela promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència.
CiU s’ha quedat sola. Cap altra grup parlamentari ha votat a favor de presentar el recurs davant del Tribunal Constitucional. Tampoc les entitats més representatives de la gent gran i les de les persones amb discapacitat estaven d’acord en recórrer al Constitucional i així ens ho havien manifestat tant als grup parlamentaris com al Govern de la Generalitat.
Jo mateixa he fet la intervenció en el Ple en nom del grup socialista. En podeu trobar una ressenya del Gabinet de premsa a la pàgina del PSC i també hi trobareu la possibilitat de veure-la gairebé íntegra. Clicant aquí podeu llegir la transcripció íntegra del debat en el Ple per part de tots els grups
Els nostres motius són clars:
1. La llei consagra el dret a l’atenció a les persones amb situació de dependència com a dret fonamental, com ho són l’educació pública, la sanitat i el sistema de pensions. Amplia els drets fonamentals previstos a la Constitució. Amplia, que no retalla!
2. La llei de l’Estat no limita l’exercici de les nostres competències exclusives en matèria de serveis socials, que ho són d’ençà de l’Estatut del 79.
3. No suposa, en cap cas, la creació d’un sistema paral·lel a la xarxa única de serveis socials de Catalunya. De fet, avui també s’ha iniciat en el plenari la tramitació parlamentària de la nova Llei de Serveis Socials de Catalunya, que comportarà la creació i consolidació a casa nostra del Quart Pilar de l’Estat del Benestar, el dels serveis socials. Una llei que aprovarà el Parlament exercint plenament les nostres competències
4. La llei estatal comportarà un esforç econòmic molt important del conjunt de les administracions públiques. Amb aquesta llei l’Estat pren el compromís de finançar íntegrament les prestacions bàsiques d’aquest nou dret fonamental.
5. A Catalunya hi ha unes 200.000 persones en situació de dependència (gent gran, persones amb discapacitat física o psíquica i malalts mentals). D’aquestes unes 30.000 seran gran dependents i a partir del 23 d’abril podran sol·licitar al Govern de la Generalitat la valoració i les prestacions que es determinin en el Programa d’Atenció Individualitzat que se’ls haurà de fer en un termini de tres mesos. Res no ha d’impedir o retardar els beneficis d’aquesta llei.
6. Tot i que el Consell Territorial haurà de prendre acords per a disposar d’un barem únic del grau i nivell de dependència, d’un sistema comú de prestacions bàsiques entre d’altres temes, és imprescindible l’establiment d’un Conveni entre l’Estat i la Generalitat. I un conveni és sempre voluntari!


El diputat Cleries, en nom del grup de CiU ha fet molta demagògia i així mateix li he dit des de la tribuna. Ha volgut presentar la llei de la dependència com un incompliment més del nou Estatut de Catalunya, quan sap perfectament que els articles que puguin ser inconstitucionals ho serien de totes maneres amb l’Estatut del 79, ja que el nou Estatut del 2006 no aporta res substancial des del punt de vista competencial pel que fa als serveis socials.

CiU ens acusa de no defensar els interessos de Catalunya no fent cas del dictamen del Consell Consultiu. La resposta ha estat clara i contundent. He enumerat 13 lleis estatals en les que el Parlament de Catalunya va rebutjar presentar recurs a pesar que el Consell Consultiu hi trobés motius d’inconstitucionalitat. Qui no respecte els interessos de Catalunya en no respectar els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, és CiU amb la seva actitud obstruccionista en relació a una llei tan necessària.

En el punt següent del Ple s’ha debatut el projecte de Llei de serveis socials de Catalunya. CiU hi havia presentat esmena a la totalitat. Un gran error! Oposar-se frontalment a una llei que ha de comportat la creació d’un sistema potent i sòlid de serveis socials a l’abast de tota la població no és precisament pensar en els interessos dels ciutadans. D’una manera erràtica i poc clara, finalment en el darrer moment l’han retirada. Benvinguda sigui aquesta rectificació i desitjo que finalment puguem trobar el consens en una llei tant fonamental per tots els catalans.

No hay comentarios: