1.1.06

ÉS L'HORA DELS SERVEIS SOCIALS A MOLINS DE REI. Article publicat al Casa de la Vila.


Normalment aprofito aquest espai per a donar a conèixer aquelles coses que des del grup socialista creiem que l’equip de govern no fa be per tal d’intentar, amb la tasca d’oposició que portem a terme, que millorin. Així, doncs, a l’anterior número del Casa de la Vila posava de manifest la veritat sobre els increments de l’Impost de Bens Immobles per a l’any 2006; altres articles els he dedicat a reivindicar que el nou centre d’atenció primària es fes al centre de la Vila (sense que, malauradament, s’hagi aconseguit ara per ara); o he mostrat una alternativa millor, al nostre entendre, per a posar en marxa una tercera llar d’infants municipal, ...

En aquesta ocasió vull parlar dels avenços que s’estan fent en els serveis socials. Molins de Rei s’està posant les piles per tal d’aprofitar tot el que els governs progressistes de Catalunya i d’Espanya estan fent i estan programant per als propers anys per tal d’aconseguir una considerable millora en l’atenció social a les persones que ho necessiten.

El Govern de la Generalitat ja té enllestit el projecte de la nova llei de serveis socials, el debat del qual es farà al Parlament a partir del mes de febrer. Aquesta llei introdueix importants canvis a l’àmbit dels serveis socials. Es tracta de canvis de concepte i de canvis de fons. D’una nova concepció dels serveis socials com a dret universal i no només assistencial, amb la construcció de l’anomenada “quarta pota de l’Estat del Benestar”, de manera que els serveis socials esdevinguin un nou “sistema” a l’igual que ho són la salut, l’educació i el sistema de pensions.

D’altra banda, ja s’ha iniciat tot el procés per a la creació de l’Agència Catalana de la Dependència, un organisme depenent de les conselleries de Benestar i Família i de Salut, que se centrarà en l’atenció individualitzada i en la prestació de serveis a domicili. Els destinataris d’aquests serveis seran les persones grans amb problemes per a portar una vida autònoma i les persones amb discapacitats. Es tracta de donar-los una atenció coordinada de suport per a la realització de les tasques de la vida diària i d’atenció a la salut.

El Govern de Rodríguez Zapatero, a la vegada, també està fent els deures i ha aprovat el document-base de l’acord sobre la dependència, per tal de configurar el text legislatiu que reguli el nou sistema de protecció social per a les persones amb greus limitacions per a la realització de les activitats de la vida diària. Aquesta Llei de la promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència de ben segur que aportarà recursos per a aquesta finalitat i que significarà un canvi important, que s’anirà desenvolupant al llarg dels propers anys, per a l’atenció de les persones més fràgils.

És per això que crec que és un bon moment per a que l’Ajuntament de Molins de Rei aposti de valent pels Serveis Socials, com sembla que ha començat a fer, per tal d’enfortir l’atenció domiciliària i posar en marxa nous programes amb l’ajut del Govern de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona. Nosaltres en farem un bon seguiment perquè així sigui!

Carme Figueras i Siñol
Portaveu del grup municipal socialista

Casa de la Vila, desembre 2005.


No hay comentarios: