7.4.06

El tractament del Referèndum de l’Estatut per part de TV3 i Catalunya ràdio.


Avui al Parlament, a la sessió de la Comissió de control de l’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, els cinc grups parlamentaris hem preguntat pels criteris informatius que s’ampraran amb relació al proper referèndum de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i he estat jo mateixa la que he fet la intervenció en nom del meu grup.

Prèviament, la setmana passada el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya va comparèixer a la mateixa comissió i ens va presentar als diputats i diputades un document de “Directrius i recomanacions del CAC sobre la informació relativa al referèndum sobre l’Estatut d’Autonomia” i jo n’he fet avui referència.

En la meva intervenció he dit principalment que l’Estatut s’ha d’explicar. Que els mitjans audiovisual públics han de complir prioritàriament aquesta missió, la d’explicar i d’informar amb neutralitat i donant elements als ciutadans per a decidir lliurement la seva posició davant de la consulta. Val a dir que, en aquest sentit, tenim tots plegats molta experiència en campanyes electorals i poca en referèndums. D’altra banda, cal distingir entre el paper dels mitjans de comunicació en el període previ a la de promulgació del decret de convocatòria del Referèndum, del període posterior, és a dir, el període estrictament de campanya electoral.

En les àmplies respostes del director general, Joan Majó i dels directors de la televisió i de la ràdio, Francesc Escribano i Oriol Sarsanedes respectivament, ens han manifestat la intenció de portar a terme com a tasca fonamental la d’explicar el nou Estatut i com a segona tasca servir a la pluralitat de totes les veus sense aportar-hi criteris personals per part dels professionals del mitjà. TV3 te previst elaborar i emetre una desena de vídeos explicant els continguts bàsics de l’Estatut, d’emetre entrevistes als actors polítics del nou Estatut, d’especialistes rigorosos i de la societat civil. A la vegada es programaran debats de les cinc forces polítiques representades al Parlament i espais d’entrevistes similars.

S’ha parlat de pluralitat, d’imparcialitat dels professionals, d’informar i d’explicar. Tots hem reconegut que no és una tasca fàcil i que segurament la mateixa acció la valorarem de manera diferent des de les diferents opcions polítiques. Així, en Joan Majó, ha dit que no és fàcil, i també ens ha demanat que no li posem més difícil, tot reconeixent que al final segurament ningú quedarà del tot content.

Majó ha dit que explicar és més que informar i que valorar és més que explicar i que informar. Ell entén que el repte és el d’explicar i informar i així donar finestres perquè els ciutadans valorin. Tot i així, ha dit que cal anar molt en compte en les explicacions que puguin amagar valoracions. Hi estic d’acord.

Aquest tema serà controvertit donat que hi ha posicions polítiques diverses: el si i el no, o fins i tot pot haver-hi el si crític, el vot en blanc, el vot nul (esperem que no) i l’abstenció. La Junta Electoral, d’altra banda, també hi dirà la seva pel que fa als blocs electorals. De ben segur que en seguirem parlant.


1 comentario:

Aleix Vidal dijo...

Vostè diu:

"Aquest tema serà controvertit donat que hi ha posicions polítiques diverses: el si i el no, o fins i tot pot haver-hi el si crític, el vot en blanc, el vot nul (esperem que no) i l’abstenció."

Em pregunto per la necessitat de l'incís entre parentesis "esperem que no"... és més, en tot cas, jo l'hagués posat després de "l'abstenció" formulat com a "esperem que poca"...

No troba?