14.3.07

100 dies del nou govern: fets i no paraules


Avui m’ha tocat fer la pregunta del meu grup parlamentari al President de la Generalitat en la sessió de control del Ple del Parlament. L’he feta sobre el balanç de l’acció de govern dels primers 100 dies. Passo a reflectir aquí alguns paràgrafs de la meva intervenció:

“Dijous passat el nou govern de Catalunya va complir 100 dies. 100 dies d’una etapa de governació estable, tranquil·la i serena. D’un govern fort i sòlid, exigent i rigorós, que no es deixa arrossegar ni pels pessimistes, ni pels que només coneixen la cultura de la queixa, ni per aquells als qui només interessa la crispació i que fins i tot estan disposats a desmembrar el país per tal de tornar al poder.

En aquests 100 dies el govern ha estat prolífic. De fet, no partíem de zero i s’han tornat a posar en marxa els principals projectes i actuacions gestats en el mandat anterior.

En 100 dies, 17 projectes de llei. Dos especialment representatius de la voluntat fermament expressada pel President de prioritzar la política social: la llei de serveis socials i la del dret a l’habitatge.

D’altres, com la llei de modernització de l’Institut Català de la Salut, o el de creació l’Institut de Seguretat, o el del Consell de Relacions Laborals, per enfortir els serveis públics i millorar-ne la qualitat.

Juntament amb les lleis, mesures importants a l’àmbit social com les prestacions per a les persones dependents, els ajuts a les famílies amb infants a càrrec o l’aprovació de la inversió per a la construcció de nous equipaments destinats a gent gran, malalts mentals i per a persones amb discapacitat.

La convocatòria de 6800 places de mestres i de professors de secundària, i de 2.700 places de personal sanitari. 5 milions d’euros per a l’organització d’activitats extraescolars, 27 nous plans educatius locals. 45 nous convenis de col·laboració i de cessió de sòl amb els ajuntaments per a la construcció d’habitatges protegits de lloguer i de propietat.

Fets i no paraules!

Això només són alguns exemples del que han donat de sí només tres mesos de bon govern, d’un Govern que sap el que vol per Catalunya, que és allò que més interessa els ciutadans. Un govern sòlid i treballador i que afronta amb valentia la feina que queda per fer.

Per això, ahir mateix el Consell Executiu va aprovar el Pla de Govern 2007-2010, en el que el primer eix programàtic és precisament el de les persones i el seu benestar. “

No hay comentarios: